Sunday, March 23, 2008

To residents and residents-to-be of Anniston, AL: The home of your dreams is for sale!To be precise, this is the house of my online friend Jenny, a.k.a. the Busiest Mommy in America.

Don't consider and protract for too long, or someone else will buy it before you!

1 comment:

Anonymous said...

Битиетто, бидейки съзнанийе й основа на съзнанийето, коьето й битие! Тъкмо на тази основа съ разпростира чрез многу съществуванньа – и така потвърждава свойту идинство.

Аку битието ни съществуваши, то нямаши да има битийе, а само съзнанийе, каза великия Хайденгеръ.

Защо съществува съществуващоту? Кажете ми дяца!!!

Ами, аку същиствуващото ни същиствуваши, то нямаши да същиствува!

А защо нисъщиствуващоту ни същиствува?

Многу просту, аку нисъщиствуващоту същиствуваши, то щеши да същиствува, и тогава нямяши да й нисъщиствуващу!!!

Сига треби да съ опитами да прояснимъ идин друг въпросЪ: а как то съществува?

Ами мтногу просту, то си сиди и си същиствува от самуосеби си и колкут повичи същиствува, толкуз повичи същиствува!

Разбрахти ли сига, а?

А куи са формитти, в коиту съ проявявва неговътъ субстанциална мощъ, а?

И туй й многу просту: същиствуващоту сй проявявва във форма на нисъщиствуващу, а нисъщиствуващоту са проявявва във форма на същиствуващу, а посли обратну! Разбрахти ли?

А пък след тува треби да съ запитами: как става тъй, чи същиствуващоту свежда свойту многообразии до няколко коренни форми?

Е за туй ша треби самички да помислити, сига няма да ви кажа; нищичко няма да ви кажа!